ชุบโลหะด้วยไฟฟ้า

การชุบ โลหะด้วยไฟฟ้า

ความหมายของการชุบโลหะชนิดหนึ่งเคลือบอยู่บนผิวของโลหะอีกชนิดหนึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีมานานเพื่อปรับปรุงผิวชิ้นงานให้มีความแข็ง แรงเพื่อทนต่อการเสื่อมสลายและการเสียดสีต่อความร้อนและรวมถึงป้องกันการกัดกร่อน,การชุบผิวและ เคลือบผิว เป็นการนำวัสดุมาเคลือบติดกับผิวชิ้นงานด้วย การพ่นเคลือบด้วยเปลวความร้อนการชุบเคลือบผิวด้วยไฟฟ้าการเคลือบผิวด้วยไอกายภาพและไอเคมีการทาสีการเคลือบสารแม่เหล็กลงบนแผ่นดิสก์ อุตสาหกรรมเกือบทุกประเภทมักจะผ่านการชุบเคลือบทั้งสิ้น ได้แก่ อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเลียม ตลอดจนชิ้นส่วนทางการแพทย์ ส่วนการ ชุบผิว แข็งเหล็กกล้า เป็นการทำให้เหล็กกล้ามีความแข็งเพิ่มขึ้นโดยการให้ความร้อนเพื่อทำให้เหล็กกล้าเปลี่ยนโครงสร้างผลึก จากนั้นจึงทำให้เย็นตัวลง โดยอัตราการเย็นตัว ต้องเร็วพอที่จะทำให้เหล็กกล้าเปลี่ยนโครงสร้างผลึกเป็น มาร์เทนไซด์ซึ่งมีความแข็งสูง ดังนั้นในทางอุตสาหกรรมการชุบ โลหะจัดอยู่ในอุตสาหกรรมตกแต่งผิวโลหะ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนของอุตสาหกรรมหลักอื่นๆ จำนวนมาก เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ก่อสร้างอัญมณี เครื่องจักรกลหนัก เครื่องใช้ในบ้าน โทรคมนาคม เป็นต้น ชุบผิว โลหะ สมุทรปราการ

ชุปโลหะ

วัตถุประสงค์หลักของการ ชุบผิว โลหะมี 3 ประการ

1 : เพื่อตกแต่งผลิตภัณฑ์ให้เกิดความสวยงาม แวววาว (Decorating)
2 : เพื่อป้องกันการผุกร่อน (Anti – corrosion) และยืดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์
3 : เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ได้แก่การนำไฟฟ้า (Electrical conductivity) การสะท้อนแสง (Reflectivity and appearance)เช่นการเป็นประกาย (Brightness)สี (Color) เป็นต้น ทนทานต่อแรงบิด (Torque tolerance) ช่วยในงานเชื่อมประสานโลหะ (Solder ability) ทนทานต่อสารเคมี (Chemical resistance) ความสามารถในการยึดเกาะกับเนื้อยางพารา(Ability to bond to rubber)เช่นในอุตสาหกรรมยางรถยนต์ เป็นต้นเพิ่มความแข็ง (Hardness)